top of page

עדיף להתבייש עכשיו מלהיות מופתע בסוף

שאל את הרופא

1. האם ביצעת הליך כזה בעבר?

2. האם ביצעת הליך בילד/ה כמו שלי: גיל, גודל, משקל, מצב רפואי ומיקום ההליך עצמו?

3. כמה פעמים ביצעת את ההליך?

4. מספר הצלחות?

5. מספר טלפון של משפחה שעברה הליך דומה לשלי?

bottom of page