קצת על אטרזיה

אטרזיה של הוושט ( EA-Esophageal Atresia)- הינו מום מולד נדיר שבא נולד תינוק ללא חלק מהוושט (האיבר שמחבר בין הפה לקיבה), במקום שייווצר חיבור בין הפה לקיבה, מתחילה להתפתח הוושט העליונה (איזור הלוע) והוושט התחתונה (היציאה מהקיבה) אבל הם אינם נפגשים. לעיתים המרחק מאוד גדול ולא ניתן לחבר את החלקים בניתוח, מצב זה נקרא אטרזיה של הוושט עם מרווח גדול (EA-Long gap).

לרוב האטרזיה בוושט מלווה בפיסטולה שמחברת בין הוושט לבין קנה הנשימה(טרכיופיסטולה-(tracheoesophageal fistula  TEF).

כאשר נולד תינוק עם מום זה בדרך כלל הוא נולד עם מומים נוספים, לרוב ניתן לטפל בילדים שנולדים עם מום זה.

נהוג לחלק את המום ל-4 סוגים אבל מניסיוננו כל ילד הוא סיפור קצת שונה ולמרות הדימיון בין המקרים כל אחד מגיב ומתמודד אחרת.

סוגי המום:

1. סוג A- החלק העליון והחלק התחתון של הוושט סגורים ואינם מחוברים בעצם הוושט מחולקת לשני חלקים דמויי "כיס"(ללא פיסטולה).

2. סוג B- החלק התחתון של הוושט סגור ולא מתחבר לכלום, החלק העליון של הוושט מחובר (פיסטולה) לקנה הנשימה.

3. סוג C- החלק העליון של הוושט סגור ולא מתחבר לכלום, החלק התחתון של הוושט מחובר (פיסטולה) לקנה נשימה (הצורה הנפוצה של המום).

4. סוג D- שני חלקי הוושט מתחברים לקנה נשימה (הצורה הנדירה של המום).