top of page

קצת על אטרזיה

אטרזיה של הוושט ( EA-Esophageal Atresia)- הינו מום מולד נדיר שבו נולד תינוק ללא חלק מהוושט (האיבר שמחבר בין הפה לקיבה), במקום שייווצר חיבור בין הפה לקיבה, מתחילה להתפתח הוושט העליונה (אזור הלוע) והוושט התחתונה (היציאה מהקיבה) אבל הם אינם נפגשים. המרחק בין שתי חלקי הוושט משתנה מילד לילד ולעיתים המרחק מאוד גדול דבר המקשה מאוד על ניתוח התיקון, מצב זה נקרא אטרזיה של הוושט עם מרווח גדול (EA-Long gap).

בכל מקרה חשוב שהכירוג/מנתח יהיה מיומן מאוד בעל ניסיון בילדי אטרזיה (שאלות לרופא).

לרוב האטרזיה בוושט מלווה בפיסטולה שמחברת בין הוושט לבין קנה הנשימה(טרכיופיסטולה-(tracheoesophageal fistula  TEF).

כאשר נולד תינוק עם מום זה בדרך כלל הוא נולד עם מומים נוספים, לרוב ניתן לטפל בילדים שנולדים עם מום זה.

נהוג לחלק את המום ל-4 סוגים אבל מניסיוננו כל ילד הוא סיפור קצת שונה ולמרות הדמיון בין המקרים כל אחד מגיב ומתמודד אחרת.

סוגי המום:

1. סוג A- החלק העליון והחלק התחתון של הוושט סגורים ואינם מחוברים בעצם הוושט מחולקת לשני חלקים דמויי "כיס"(ללא פיסטולה).

2. סוג B- החלק התחתון של הוושט סגור ולא מתחבר לכלום, החלק העליון של הוושט מחובר (פיסטולה) לקנה הנשימה.

3. סוג C- החלק העליון של הוושט סגור ולא מתחבר לכלום, החלק התחתון של הוושט מחובר (פיסטולה) לקנה נשימה (הצורה הנפוצה של המום).

4. סוג D- שני חלקי הוושט מתחברים לקנה הנשימה (הצורה הנדירה של המום).

5. סוג E- חיבור בין הקנה לוושט (פיסטולה) ללא איטמות של הוושט, ללא אטרזיה.

 

tef type
bottom of page