top of page

לפני שיוצאים הביתה

שאלות לבית החולים

*להפעיל שיקול דעת ולהתייעץ עם רופא.

לפני שיוצאים הביתה

1. מתי צריך להגיע חזרה לבית חולים ?
2. מול מי שומרים על קשר(איש קשר/מחלקה)? 
3. במידה וצריך לחזור לבית חולים במיידי אפשר להגיע ישר למחלקה ? או דרך מיון ?
4. מה עושים אם ילד/ה נחנקת ?
5. מה חשוב לדעת מבחינת תופעות טבעיות כתוצאה מניתוח ההשקה?
6. איזה המשך טיפול נדרש בבית?

7. איזה מכשירים/ציוד רפואי צריך ומאיפה מקבלים אותם? 

ציוד רפואי שנדרש בבית-

1. מכשיר הזנה קנגרו+עמוד+שקיות הזנה.

2. מכשיר אנלציה +מסיכה+ NCAL.

3. מד סטורציה (מד חמצן ודופק).

4. בלון חמצן.

5. מכונת לשאיבת רוק (סקשיין)+ קטטר.

6. דבק קיבוע לזונדה.

7. מזרקים 3/5/10 cc + מחטים.

8. פאדים (תחבושות) סטריליים/לא סטריליים.

bottom of page