ציוד רפואי נדרש לבית

*להפעיל שיקול דעת ולהתייעץ עם רופא.

1. מכשיר הזנה קנגרו+עמוד+שקיות הזנה.

2. מכשיר אנלציה +מסיכה+ NCAL.

3. מד סטורציה (מד חמצן ודופק).

4. בלון חמצן.

5. מכונת לשאיבת רוק (סקשיין)+ קטטר.

6. דבק קיבוע לזונדה.

7. מזרקים 3/5/10 cc + מחטים.

8. פאדים (תחבושות) סטריליים/לא סטריליים.