top of page

משרד החינוך

אחד הדברים החשובים בחיי ילדנו הוא השמירה על ה"נורמליות" ולכן חשוב שהילדים שלנו יהיו משולבים בגנים מעונות ויצרו קשרים חברתיים אם ילדים אחרים. 

לטובת נושא זה ריכזנו מספר דרכי התמודדות כדי שנוכל לאפשר לילדים להשתתף במערכת החינוך.

סייעת רפואית- קבלת סייעת צמודה בגן עייריה או גן פרטי.

סייעת רפואית- קבלת סייעת רפואית בבית.

תוספת שעות תיגבור עקב העדרות ממוסד הלימודים.

מעון שיקומי

הסעות לגן/בית ספר

bottom of page