top of page

ביטוח לאומי

הרבה הורים מתקשים להתמודד או אינם מודעים לזכויותיהם, בדף זה ננסה לרכז מספר נקודות חשובות ולהסביר מה מגיע? למי? ואיך ניתן למצות את זכויות אלו.  

"יד מכוונת"- במרכזי "יד מכוונת", תוכלו לקבל ללא תשלום ייעוץ והכנה לוועדה הרפואית.

דף זה לוקה בחסר?

יש לך משהו להוסיף?

bottom of page